EN

IT одит

IT одитът е неразделна част от постигането на стабилна IT сигурност във вашия бизнес.  Корпоративното управление изисква дружествата да извършват редовно одити на тяхната IT сигурност и инфраструктура.

Одитът се извършва от квалифицирана IT одиторска компания, която анализира отделните компоненти на техническата инфраструктура и  идентифицира рисковете и областите с възможност за подобрение и оптимизация на бизнес процесите. Използвайки персонализирани инструменти, експертни ресурси, както и доказани методи, ние адаптираме нашите IT одиторски услуги за Вашите специфични нужди.

Без одит на IT систематa, някои от най-често срещаните рискове, свързани с автоматизирани приложения са:

Поради своята 24 часова достъпност уеб приложенията са изложени на по-голям риск в сравнение с други приложения. Това обяснява и защо те са предпочитани от  хакери  и престъпници за извършване на измами и други незаконни дейности.

ИКОН ООД може да се справи с различни рискове, свързани с живота, развитието и цикъла на дадена система. Ние ще сме до вас във всеки един  момент:  на изграждането, проектирането на структурите за контрол и изискванията за сигурност, тестването на IT системата, валидността на преобразуване на данните, проверката на системата и интерфейсите, както и общия контрол на наличните нови или модифицирани системи. Това ще ви  осигури рентабилен подход към повишаване на контрола и сигурността на приложенията преди системите да са въведени в производствената среда.

Инвестирайте в IT одит. Това ще ви гарантира надежден контрол,  подобряване и оптимизация на бизнес процесите. Свържете се с нас. Научете  повече за това как вашата компания  може  да предотврати риска и  ние ще ви  помогнем  в  усилията ви за прилагане на по-стабилна рамка на IT сигурност.